ჩვენ შესახებ

აუდიტორული კომპანია „ლევინგი“ დაარსდა 2009 წელს გამოცდილი აუდიტორების მიერ, რომელთა მთავარი მიზანია კლიენტებისათვის საუკეთესო საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურების მიწოდება.  ჩვენ  სხვადსხვა სექტორში მომუშავე ორგანიზაციებთან მუშაობის   მრავალწლიანი გამოცდილება გვაქვს, ესენია:

- ჯანდაცვა
- მედია
- კომუნიკაციები
- სამშენებლო
- უძრავი ქონება
- საცალო ვაჭრობა
- წარმოება
- ტრანსპორტი
- სტუმართმოყვარეობის ბიზნესი
- არასამთავრობო ორგანიზაციები
- საერთაშორისო ორგანიზაციები
- საინფორმაციო ტექნოლოგიური სერვისები
 - და სხვა.

კომპანია ლევინგი განსაკუთრებით ამაყობს  მისი გუნდის პროფესიონალიზმით, კლიენტებისადმი პერსონალური მიდგომითა და კვალიფიციური საკონსულტაციო მომსახურებით. კომპანია ლევინგის გუნდის წევრები მუდმივად გადიან გადამზადებას პროფესიული განვითარებისათვის.